Samverkan inom forskningen

Samverkan med föreningar, företag, kommuner, statliga verk och andra organisationer är en självklar och viktig del av institutionens forskning och utbildning.

Vi samverkar nära med arkiv och museer i stockholmsområdet och andra akademiska institutioner, både nationellt och internationellt. Det sker exempelvis inom dessa verksamheter, knutna till institutionen:

Dessas samverkan räknar in organisationer och myndigheter som: Statens Maritima Museer, Riksarkivet och Sveriges kommuner och Landsting.