Våra forskningsfinansiärer

Externa finansiärer är bland annat Vetenskapsrådet, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond.

Forskningsfinansiering vid institutionen

"Historia, särskilt medeltidsstudier" är definierat som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Forskarna tar själva initiativ till forskningsprojekt och söker projektmedel, där de varit framgångsrika i att dra till sig betydande belopp. Ett flertal forskare har på senare tid, glädjande nog, valt att knyta nya forskningsmedel till vår institution.

Doktorandbidrag

För våra doktorander är det viktigt med bidrag i samband med avhandligsarbetet - för att exempelvis samla in material, genomföra en resa eller till tryckbidrag.

Kontakt

Forskningssamordnare Nils Edling, nils.edling@historia.su.se
Prefekt Jens Ljunggren, jens.ljunggren@historia.su.se