Institutionen har samverkan med kommun och skola på olika plan. Här några exempel.

Stads- och kommunhistoriska institutet

Vår urbanhistoriska forskning har sin bas i Stads- och kommunhistoriska institutet, som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms stad.
Läs mer under forskningsområdet Urbanhistoria

Utbildning av lärare i historia

Institutionen utbildar historielärare - i samarbete med Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap (UHS) vid Stockholms universitet. Ett hundratal studenter läser varje termin olika kurser.

Lärarutbildning

Skolkontakter

Insitutionen har kontakt med skolan genom:

  • att besöka skolor eller arrangera klassbesök hos oss
  • att medverka i Öppet hus för gymnasister, på universitetet varje vår
  • att våra nydisputerade forskare deltar på Forskardagarna, på universitetet varje höst

Institutionens lärare har under många år författat läromedel för skolan och högskolan. Ett senare exempel är "Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter" av prof. em. Klas Åmark.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med våra medarbetare på sidan Skolkontakter