Om du läser eller har läst vid Stockholms universitet är du alumn och kan bli medlem i alumnnätverket.

Registrera dig vid Stockholms universitets alumnnätverk och gå med i gruppen Historia.

Nätverket ger dig möjlighet att delta i intressant evenemang och fortbildningar och få information om öppna föreläsningar, ny forskning och andra nyheter. Det är också en kontaktyta för historielärare och lärarstudenter gentemot forskare och vill främja diskussion och utbyte.

Om du är intresserad av vad våra lärarkvällar kan innehålla se tidigare evenemang här.