Här hittar du alla litteraturlistor till kurser som ges höstterminen 2018. Listorna är sorterade efter nivå, grund eller avancerad.

Kurser, grundnivå, på heltid

HI1011 Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp
Länk till litteraturlista: HI10011 Historia I - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

HI2001 Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, 30 hp
Länk till litteraturlista: HI2001 Historia II - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

HI4000 Historia – kandidatkurs, 30hp
Länk till litteraturlista: HI4000 Historia kandidatkurs - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

LK1011 Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1011 Kulturvetenskap baskurs - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

LK6030 Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK6030 Kulturvetenskap tillämpningskurs - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

LK1071 Projektledarutbildning, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1071 Projektledarutbildning - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

LK1021 Curatorutbildning, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1021 Curatorutbildning - Kurslitteratur HT18 (40 Kb)
Länk till kurssida.

Kurser, grundnivå, på kvälls- och deltid

HI1351 Grundkurs i historia – Historia I, del 1, 15 hp.
Länk till litteraturlista: HI1351_Historia I_kvällskurs del 1 - Litteraturlista HT2018
Länk till kurssida.

HI1343 Genus i historien – genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI1343 Genusi historien - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

HI1349 Fortsättningskurs i Stockholms historia
Länk till litteraturlista: HI1349 Stockholms historia fortsättning - Kurslitteratur HT2018 (51 Kb)
Länk till kurssida.

HI1331 Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1331 Afrika I Afrikas historia - 1400-1800 - Litteraturlista HT2018 (15 Kb)
Länk till kurssida.

HI1311 Nazismen, Nazi-Tyskland och förintelsen, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1311_Nazismen kväll - Litteraturlista HT18 (14 Kb)
Länk till kurssida.

HI1341 De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1341 De islamiska samhällenas moderna historia - Litteraturlista HT18 (89 Kb)
Länk till kurssida.

HI1347 Korstågen: I det heliga landet, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1347 Korstågen - Kurslitteratur HT2018 (11 Kb)
Länk till kurssida.

HI1344 Medeltidens samhälle, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1344 Medeltidens samhälle - Litteraturlista HT18 (12 Kb)
Länk till kurssida.

HI1352 Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000, 10 hp
Länk till litteraturlista: HI1352 Sjösidan kväll - Kurslitteratur HT2018 (16 Kb)
Länk till kurssida.

HI1348 Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1348 Invandring och integration - Kurslitteratur HT2018 (24 Kb)
Länk till kurssida.

Kurs på avancerad nivå

HIÄ400 Historia IV, Ämneslärarprogrammet, 30hp
Länk till litteraturlista: HIÄ400Historia IV - Kurslitteratur HT18
Länk till kurssida.

HI8202 Historia i samhället - forskning, historiografi och historiebruk, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8202 Historia i samhället - Litteraturlista HT2018 (17 Kb)
Länk till kurssida.

HI8064 Det medeltida Rom - Den eviga staden där forntid och framtid möts, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8064 Det medeltida Rom - Litteraturlista HT2018 (9 Kb)
Länk till kurssida.

LK7090 Förlagskunskap 60 hp
Länk till litteraturlista: LK7090 Förlagskunskap - Kurslitteratur HT18 (251 Kb)
Länk till kurssida.

HI8066 Globalhistoria I - klimat, samhälle, ekonomi och styrning i ett långt tidsperspektiv, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8066 Global historia - Kurslitteratur HT18 (40 Kb)
Länk till kurssida.

HI8107 Metodkurs, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8107 Metodkurs - Litteraturlista HT2018 (16 Kb)
Länk till kurssida.

HI8062 Medeltidens predikningar som historiska källor, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8062 Medeltidens predikningar - Litteraturlista HT2018 (54 Kb)
Länk till kurssida.

HI8045 Kroppens kulturhistoria under tidigmodern tid, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8045 Kroppens kulturhistoria - Litteraturlista HT18 (16 Kb)
Länk till kurssida.

HI8068 Välfärdsstaten i historien och teorin, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8068 The welfare state - Litteraturlista HT18 (36 Kb)
Länk till kurssida.

HI8036 Medeltidsforskning, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8036 Medeltidsforskning - Litteraturlista HT2018 (25 Kb)
Länk till kurssida.