Sommarkurser, 2019

Grundnivå:

LK1082 Visuell och materiell kultur, 15 hp. Kursen ges på engelska.
English title: Studies in Visual and Material Culture, 15 ECTS
Länk till litteraturlista: Course readings 2019 (134 Kb)
Länk till kurssidan

Avancerad nivå:

HI8073 Östersjön: krig och samhälle under medeltid och tidigmodern tid, 7,5 hp. Kursen ges på engelska.
English title: The Baltic Sea: Warfare and Society from the Vikings to c. 1600, 7,5 ECTS
Länk till litteraturlista: HI8073_The Baltic Sea_AN_ST19 (136 Kb)
Länk till kurssidan

Kurser, grundnivå, på heltid

HI1011 Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp.
Länk till litteraturlista: Historia I Litteraturlista VT2019 (130 Kb)
Länk till kurssida.

HI2001 Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, 30 hp
Länk till litteraturlista: HI2001 Historia II – kurslitteratur VT2019 (135 Kb)
Länk till kurssida.

HI4000 Historia – kandidatkurs, 30hp
Länk till litteraturlista: HI4000 Historia – kandidatkurs VT19 (139 Kb)
Länk till kurssida.

LK1011 Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1011 Kulturvetenskaplig baskurs VT19 (193 Kb)
Länk till kurssida.

LK6030 Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK6030 Kulturvetenskaplig tillämpning VT19 (196 Kb)
Länk till kurssida.

LK1071 Projektledarutbildning, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1071 Projektledarutbildning VT19 (142 Kb)
Länk till kurssida.

Kurser, grundnivå, på kvälls- och deltid

HI1332 Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1332 Afrika II VT19 (123 Kb)
Länk till kurssida.

HI1342 De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1342 Islamiska samhällena VT19 (124 Kb)
Länk till kurssida.

HI 1351 Grundkurs i historia – Historia I, del 1, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1351 Historia I del1 VT19 (233 Kb)
Länk till kurssida.

HI1353 Grundkurs i historia – Historia I, del 2, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1353 Historia I del 2 Kvall GN VT19 (174 Kb)
Länk till kurssida.

HI1343 Genus i historien – genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI1343 Genus i historien VT19 (196 Kb)
Länk till kurssida.

HI337 Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1337 Kinas Historia VT19 (147 Kb)
Länk till kurssida.

HI1346 Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1346 Samer – Nordens urfolk VT19 (164 Kb)
Länk till kurssida.

LK1045 Skräck och monster i populärkulturen, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: LK1045 Skräck och monster VT19 (87 Kb)
Länk till kurssida.

HI1316 Stockholms historia, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1316 Stockholms historia VT19 (193 Kb)
Länk till kurssida.

Kurser på avancerad nivå

HIÄ400 Historia IV, Ämneslärarprogrammet, 30hp
Länk till litteraturlista: HIÄ400 Historia IV VT19 (214 Kb)
Länk till kurssida.

HI8071 Att tolka medeltida kartor, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8071_Tolka Medeltida Kartor AN VT19 (166 Kb)
Länk till kurssida.

HI8072 Globalhistoria II – Nationell och internationell politik och världsekonomins globalisering från ca 1800 till idag, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8072 Global Historia II AN VT19 (148 Kb)
Länk till kurssida.

LK7091 Introduktion förlagskunskap, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: LK7091 Intro Forlagskunskap VT19 (159 Kb)
Länk till kurssida.

HI8037 Paleografi, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8037 Paleografi VT19 (113 Kb)
Länk till kurssida.

HI8061 Privatiseringar och förstatliganden från tidigmodern tid till i dag, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8061 Privatiseringar forstatliganden AN VT19 (148 Kb)
Länk till kurssida.

HI8108 Historia - teorikurs, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8108 Historia Teori VT19 (141 Kb)
Länk till kurssida.