Kurser, grundnivå, på heltid

HI1011 Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp.
Länk till litteraturlista: HI1011 Historia I Litteraturlista VT2020 (148 Kb)

HI2001 Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, 30 hp
Länk till litteraturlista: HI2001 Historia II – kurslitteratur VT2020 (195 Kb)

HI4000 Historia – kandidatkurs, 30hp
Länk till litteraturlista: HI4000 Historia – kandidatkurs VT2020 (120 Kb)

LK1011 Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1011 Kulturvetenskaplig baskurs VT2020 (134 Kb)

LK6030 Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK6030 Kulturvetenskaplig tillämpning litteraturlista VT2020 (141 Kb)

LK1071 Projektledarutbildning, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1071 Projektledarutbildningen - Kurslitteratur (184 Kb)

Kurser, grundnivå, på kvälls- och deltid

HI1332 Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1332 Afrika II VT2020 (91 Kb)

HI1342 De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1342 Islamiska samhällena VT2020 (124 Kb)

HI 1351 Grundkurs i historia – Historia I, del 1, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1351 Historia I del1 VT2020 (133 Kb)

HI1353 Grundkurs i historia – Historia I, del 2, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1353 Historia I del 2 Kvall GN VT2020 (125 Kb)

HI1343 Genus i historien – genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI1343 Genus i historien VT2020 (122 Kb)

HI337 Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1337 Kinas Historia VT2020 (149 Kb)

HI1346 Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1346 Samer – Nordens urfolk VT2020 (148 Kb)

LK1045 Skräck och monster i populärkulturen, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: LK1045 Skräck och monster VT2020 (113 Kb)

HI1316 Stockholms historia, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1316 Stockholms historia VT2020 (124 Kb)

Kurser på avancerad nivå

HIÄ400 Historia IV, Ämneslärarprogrammet, 30hp
Länk till litteraturlista: HIÄ400 Historia IV VT2020 (206 Kb)

HI8084 Det medeltida Rom / Medieval Rome – The Eternal City between the Past and the Future, 7.5hp
Länk till litteraturlista HI8084 Det medeltida Rom (117 Kb)

HI8072 Globalhistoria II – Nationell och internationell politik och världsekonomins globalisering från ca 1800 till idag, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8072 Global Historia II AN VT2020 (133 Kb)

HI8076 Maskuliniteter politik krig AN VT2020
Masculinities in Politics and War: Western Europe, ca 1750–1950, 7.5 credits
Information in english
Course description and readings: HI8076 Masculinities in Politics and War Course description (225 Kb)
Länk till kurssida: Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 1750–1950
Länk till litteraturlista: HI8076 Maskuliniteter politik krig AN - VT2020 (149 Kb)

LK7091 Introduktion förlagskunskap, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: LK7091 Intro Forlagskunskap VT2020 (122 Kb)

HI8037 Paleografi, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8037 Paleografi VT2020 (112 Kb)

HI8108 Historia - teorikurs, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8108 Historia Teori VT2020 (156 Kb)