Kursplan

OBS! Antagingen till Historiska institutionens kurs i arkivvetenskap på avancerad nivå är inställd. Kursen är tillfälligtvis nedlagd.