Att läsa historia på avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Att läsa historia på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå

Efter kandidatexamen kan du läsa historia på avancerad nivå. Det ger dig en bred historisk bas som är användbar på arbetsmarknaden.

På avancerad nivå kommer du att fördjupa dig i människans historia: hur hon har inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat sin världsbild och organiserat sina livsvillkor samt fördelat makt och deltagande. Du kommer att träna ditt kritiskt-analytiska tänkande och få genomföra självständiga undersökningar.

Vårt masterprogram i historiska studier är ett samarbete mellan ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Programmet omfattar 120 högskolepoäng med ett examensarbete på 30 poäng. Det innehåller obligatoriska kurser som: introduktion, teori och metod, akademisk engelska. Men det finns också många olika fördjupningskurser att välja mellan inom de områden som kan intressera dig.

Programmet förenar bredd med djup. Du kan läsa egna litteraturkurser som bas för uppsatsarbetet och göra praktik på någon arbetsplats där dina kunskaper och färdigheter från programmet är relevanta för arbetsuppgifterna. Examen från masterprogrammet ger behörighet att söka forskarutbildningen i programmets ämnen.

Stieg Andersson masterstudent i historia

Varför läser du historia, Stieg?

Vi har frågat studenter på avancerad nivå vad de tycker om sina studier.

Hilda Blomqvist masterstudent

Varför läser du historia, Hilda?

Vi har frågat studenter på avancerad nivå vad de tycker om sina studier.

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån, tors 10.00-11.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17

Studierektorer
Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
Lärarutbildningen: Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se
Avancerad nivå: Håkan Forsell, hakan.forsell@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss