The Siege of Polotsk, 1579, in a contemporary illustration.
The Siege of Polotsk, 1579, in a contemporary illustration.

Kurskod: HI8073

Om utbildningen

Kursen behandlar östersjöområdets historia från vikingatid till cirka 1600, särskilt krigets och den militära organiseringens betydelse för samhällsutvecklingen. Kursen presenterar och diskuterar relevant litteratur och teorier om dynamik och politik i förmoderna samhällen kopplat till nätverk, kunskaps- och varucirkulation.

Engelsk kursbeskrivning:
The Baltic Sea: Warfare and Society from the Vikings to c. 1600, 7.5 credits

The course deals with central themes in the history of the Baltic Sea area from the Viking Age to approximately 1600, especially the importance of the war and the military organization for social development. The course consists of on-campus seminars and presents and discusses relevant literature and theories on dynamics and politics in pre-modern societies linked to networks, trade and commerce and the circulation of knowledge.

Mer information

Kursen ges på engelska. Ansökan för sommarterminen 2019 öppnar den 20 februari och stänger den 15 mars.

Länk till ansökning till anmälan finns här.