Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Framlagda avhandlingar vid Historiska institutionen sedan 1920 (46 Kb)

Framlagda avhandlingar vid Historiska institutionen i Lund (150 Kb)

Schema ht 13 (24 Kb)