Schema vårterminen 2020

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Kursen kräver att du är antagen till masterprogrammet i historiska studier eller till masterprogrammet i medeltidsstudierSe kursplanen för övriga förkunskapskrav och villkor för tillträde till kursen.