Kursplan

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema höstterminen 2019

Schema höstterminen 2018

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Kursen kräver att du är antagen till masterprogrammet i historiska studier eller till masterprogrammet i medeltidsstudier.