Kursplan och anmälan via antagning.se

Schema vårterminen 2020

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

För information kontakta Claes Gejrot, claes.gejrot@riksarkivet.se

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.