Kursplan och anmälan via antagning.se.
 
 
Kursen ger en översikt av historien och kulturen i anglosaxiska England under perioden från 400-talet till 1000-talets slut, alltså från tiden då romarna lämnade Britannien till den normandiska erövringen och dess efterdyningar. Kursen behandlar olika teman: uppkomsten av de tidiga anglosaxiska rikena, kristnandet av England, det gammalengelska språket och litteraturen, latinsk lärdom och bokproduktion, social organisation, relationerna mellan anglosaxarna och omvärlden, konsekvenserna av vikingarnas räder, och slutligen den normandiska erövringen år 1066. Kursen innehåller både studier av källtexter (i översättning) och sekundärlitteratur, och tar upp frågor som rör den historiska tolkningen av den anglosaxiska perioden.