Kursen behandlar och bearbetar medeltida kartor med hjälp av olika metoder och med utgångspunkt i olika teorier. Kartorna kan läsas som både text och som bild. De studeras t.ex. allegoriskt, moraliskt eller eskatologiskt. De kan tolkas som världsbilder, som Guds skapelse, som territorialisering av plats m.m.

Kursplan och anmälan via antagning.se

Schema vårterminen 2019