Kursplan och anmälan via antagning.se
 

schema vt15 (61 Kb)

 
Denna kurs behandlar biståndets allmänna roll i internationell politik under efterkrigstiden, och det svenska biståndets framväxt 1945-1975. Hur gick det till när parollerna om internationell solidaritet skulle omsättas i konkreta utvecklingsprojekt? Det svenska biståndet, till vad som från början definierades som underutvecklade länder, började byggas upp efter andra världskriget. Biståndet fick fastare organisatorisk form under 1960-talet, och 1975 uppnåddes för första gången målsättningen att avsätta en procent av nationalinkomsten till bistånd. Satsningarna kan betraktas som försök att internationalisera den svenska välfärdsmodellen. Men biståndspolitiken blev också ett medel för små demokratiska stater att positionera sig på den internationella arenan under kalla krigets epok, och det går inte heller att blunda för dess nykoloniala aspekter.
 
Kursen ges första gången vårterminen 2015.