Kursen skall introducera studenter till det växande fältet IR historia (”new international history” på engelska) utifrån tre perspektiv: teori, metod och historiografi. Studenterna lär sig hur man studerar maktförhållanden i det internationella systemet ur ett historiskt perspektiv. Studieobjekt blir statliga och överstatliga aktörer, folkrätten och icke-statliga aktörer som NGO, transnationella företag samt aktivist- och lobbygrupper. Dessa studeras ur internationella, transnationella eller globala perspektiv. Vi studerar synen på krig och fred, synen på mellanstatliga organisationer och andra utvalda teman med särskild relevans för Sverige som neutralt land för att se om synen har förändrats på grund av de förändringar som fältet IR historia har genomgått de senaste decennierna. Dominerande teorier problematiseras. På kursen integreras så kallade ”mjuka” faktorer och perspektiv hämtade från andra områden såsom ekonomi, genus, psykologi eller sociologi. Metodologiskt studeras skillnaderna mellan traditionella, nationella metoder och de inter- och transnationella samt globalhistoriska metoderna. Källmaterialet finns på arkiv i olika länder (online).

Anmälan till kursen sker via antagning.se

Förkunskaper

Kandidatexamen inom ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Engelska 6 eller motsvarande. Mer information om behörighet finns på antagning.se

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Halvfart, dag, undervisningen sker på campus

Datum

För kursen som startar HT2019: 2019-09-02 – 2019-11-03

Schema

Schema höstterminen 2019 

Litteraturlista

Litteraturlista höstterminen 2019

Kontakt

Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
Kursadministration: expedition@historia.su.se
Kursansvarig lärare: Aryo Makko
Studierektor: Gabriela Bjarne Larsson

Kurswebb

När du registrerar dig på kursen får du tillgång till kurswebben mondo.su.se eller athena.su.se