Vad vet vi om känslor och känsloyttringar under medeltiden? Hur ska emotioner studeras och vad avslöjar de om kultur och social praktik? Med utgångspunkt i olika ingångar i ämnet – till exempel känslor i litteraturen, i vardagslivet, i politiken, i religiös tro och ritual och så vidare – lär sig studenten att identifiera, problematisera och analysera emotioner och diskutera metoderna för att blottlägga dem.

Anmälan till kursen sker via antagning.se

Förkunskaper

Kandidatexamen inom ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Engelska 6 eller motsvarande. Mer information om behörighet finns på antagning.se

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Halvfart, dag, undervisningen sker på campus

Datum

För kursen som startar HT2019: 2019-09-02 – 2019-11-03

Schema

Schema höstterminen 2019 

Litteraturlista

Litteraturlista höstterminen 2019

Kontakt

Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
Kursadministration: expedition@historia.su.se
Kursansvarig lärare: Bo Eriksson
Studierektor: Gabriela Bjarne Larsson

Kurswebb

När du registrerar dig på kursen får du tillgång till kurswebben mondo.su.se eller athena.su.se