Piazza del popolo, Rom


Kursen vänder sig till master- och forskarstuderande med intresse för ett tvärvetenskapligt angreppssätt på Roms historia under medeltiden. En förutsättning för att delta är att studenten är inskriven på masterprogrammet i medeltidsstudier. 

Kursen ges vartannat år och arrangeras i samarbete med Svenska institutet i Rom. Den innehåller tre huvudtyngdpunkter, som alla behandlas på varje kurs, men med olika vikt beroende på deltagande studenter och lärare. Dessa teman behandlas

1) under gemensamma seminarier och i föreläsningar av deltagande lärare, 

2) vid exkursioner i Rom till monument som kyrkor, borgar och palats, och vid seminarier på Svenska institutet i Rom

3) vid besök på museer, bibliotek och arkiv. 

Om möjligt samordnas kursen med andra nordiska och internationella forskningsinstitut i Rom.