Kursplan och anmälan via antagning.se.
 
 
Kursen tar ett brett historiskt och samhälleligt perspektiv på dygdeetiken. Vi studerar några centrala texter om dygd från antiken, medeltiden, renässansen och vår egen tid och försöker förstå dem i deras ideologiska och sociala sammanhang. Vi diskuterar Aristoteles, Platon, Augustinus, Thomas av Aquino, Castiglione, MacIntyre och Nussbaum och andra genom en kombination av studier av källtexter och sekundärlitteratur.
 

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.