Särskild behörighet: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för historisk forskning, i första hand historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3.

Schema: vårterminen 2014

Kursplan Européerna och Asien (180 Kb)

Anmälan görs till expeditionen.