Kursen behandlar flyktingpolitikens förändring över tid. Den tar upp teorier och begrepp som används i forskningen, såsom olika definitioner av flyktingar och olika faktorer som påverkat processerna. På kursen behandlas och analyseras olika förklaringar till förändringarna och den tar upp såväl nationella som internationella perspektiv på frågor som rör flyktingar och flyktingpolitikens historia.