Abdra perspektiv som kursen anlägger är relationen mellan modern nation, nationalstat och internationella relationer. Relationen studeras genom historisk utveckling från 1800-talets nationalism och internationalism till 1900-talets internationella konflikter (världskrigen och kalla kriget) och internationella organisationer (Nationernas förbund och Förenta nationerna).

Kursplan

Schema vårterminen 2020