Kursen är en introduktionskurs för studier i historia, idéhistoria och ekonomisk-historia på avancerad nivå. Den syftar dels till att ge en aktiv medvetenhet om ämnenas tradition, dels till att ge en introduktion till den professionelle ekonomhistorikerns, historikerns och idéhistorikerns roll i och förhållande till omvärlden. Kursen rör därmed de grundläggande villkor för historievetenskaperna som ämnesutövare måste förhålla sig aktivt till - den egna traditionen, historiebruket i samhället samt den akademiska forskningens nytta och frihet och därmed dess förhållande till staten.
 
Kursen kräver att du är antagen till masterprogrammet i historiska studier eller till masterprogrammet i medeltidsstudier.

 

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.