Denna kurs ersätter fr.o.m. ht2012 kursen Kompletterande examensarbete för masterexamen, 15 hp.

Kursplan.

Schema vt 2015 (18 Kb)

För behörighet till kursen krävs antagning till masterprogram i historiska studier.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.