Kursen diskuterar grunddragen hos de etno-nationalistiska och islamistiska identiteter som på nationell och regional nivå har uppstått i Mellanöstern från slutet av 1800-talet fram till idag.

Båda identiteterna uppstod genom att förespråka idén om nation/umma och kräva nationellt oberoende och suveränitet, främst i samarbete med, men sedan 1960-talet, i konfrontation mot varandra.

Samspelet och konflikten kommer att belysas genom politiska, sociala och ekonomiska omvälvningar under 1900-talet fram till idag, med inriktning på teman som demokrati, sekularisering, anti-västernism och genus.

Mer information

Kursen ges första gången vårterminen 2018.

Länk till en sida med kursplanen och till ansökning.se

Schema höstterminen 2019

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.