Sari kommer att ge en kurs på masternivå, Lived Religion in Late Medieval and Early Modern Europe 7,5 hp med kursstart den 6 februari. Kursen fokuserar på hur religiösa praktiker och ritualer inverkade på uppfattningar om kvinnlighet och manlighet. Varje lektion kommer att ägnas åt ett visst tema, till exempel äktenskap, familj eller sexualitet, och jämföra olika kulturer både före och efter reformationen.

Du är behörig till kursen om du har en kandidatexamen i humaniora, samhällsvetenskap eller juridik samt är antagen till ett masterprogram. Du anmäler dig genom att kontakta expedition@historia.su.se

Välkommen med din anmälan!

Schema vårterminen 2018