Kursen ges av Filosofiska institutionen.

Läs mer på kurssidan här.