Välj mellan:

Historia

Masterprogram
Kurser

För valbara temakurser i idéhistoria och ekonomisk historia se:

Idéhistoria

Ekonomisk historia

Läs om hur studierna är upplagda: Att läsa historia på avancerad nivå

Arkivvetenskaplig kurs

Arkivvetenskap, 60hp

Kulturvetenskaplig kurs

Förlagskunskap, 60 hp