Hine, Lewis Wickes, 1874-1940, photographer
"Many youngsters here. Some boys were so small they had to climb up on the spinning frame to mend the broken threads and put back the empty bobbins. Location: Macon, Georgia." Hine, Lewis Wickes, 1874-1940, photographer

Utbildningsplan och anmälan via antagning.se.

Programmet vänder sig till den som vill skaffa sig fördjupade insikter i människans historia, hur människan inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat världsbilder och organiserat sina livsvillkor samt fördelat makt och deltagande. Samtida fenomen i en alltmer komplex värld förstås bättre med ett historiskt perspektiv som inbegriper såväl individens handlingsramar, individuella och kollektiva föreställningar som samhällstrukturer och förändringsprocesser. Detta gäller inte minst jämställdhetsfrågor, nationella och etniska konflikter, omsorgsfrågor, resurskonflikter, globalisering och miljöfrågor.

Programmet ger en bred och djup historisk bas och kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn.

Programmet har tre inriktningar, historia, ekonomisk historia eller idéhistoria. Det omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Fokus är riktat mot ett av huvudområdena (minst 60 högskolepoäng), men samtidigt ges möjligheter till specialisering med egna kursval.

Programmet består av en introduktionskurs, tema- och färdighetskurser, och metod- och teorikurser som ger dig verktygen för att inom en gemensam kurs skriva ett examensarbete (30 hp). Undervisning på engelska kan förekomma. Alla kurser, förutom examensarbetet, omfattar 7,5 hp och går på halvfart. Två kurser om 7,5 hp läses alltså parallellt.

Behörighet, förkunskapskrav: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för historisk forskning, i första hand historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Frågor kring programmet besvaras av Håkan Forsell, hakan.forsell@historia.su.se

Programmets struktur

Termin 1

Termin 2

  • Historia - teorikurs, 7,5 hp (obligatorisk)
  • Valbara temakurser/färdighetskurser, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp

Termin 3

  • Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (obligatorisk, bör läsas tredje terminen)
  • Valbara temakurser/färdighetskurser/praktik, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp
  • Temakurser kan bytas ut mot praktik eller egen litteraturkurs.
  • Praktik I och II, valbara under programmets andra år.
  • Historia - Temakurs / färdighetskurs: Praktik I
  • Historia - Temakurs / färdighetskurs: Praktik II

Termin 4