Illustration från en medeltida handskrift.
Illustration från en medeltida handskrift.

Utbildningsplan och anmälan via antagning.se.

Utbildningens innehåll

Masterprogrammet i medeltidsstudier erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som bygger på ett samarbete mellan flera institutioner och ämnen där det aktivt bedrivs undervisning och forskning inom medeltidfältet. Programmet har följande inriktningar: arkeologi, historia, konstvetenskap, nordiska språk, kulturgeografi, latin, franska och idéhistoria. Det övergripande ansvaret har Historiska institutionen.

Fokus är riktat mot ett av huvudområdena – det ämne där du väljer att skriva ditt examensarbete (30 hp) – och samtidigt ges möjligheter till specialisering med egna kursval. Utöver metod- och teorikurser, ingår kurser i medeltidsforskning, medeltida språk och handskriftsläsning i utbildningen och det är även möjligt att inkludera studier utomlands i examen. Flertalet kurser, förutom examensarbetet, omfattar 7,5 hp och går på halvfart och i regel läses alltså två kurser parallellt.

Utlandsstudier

Stockholms universitet deltar i projektet Diplôme Européen d’Études Médiévales som kan sökas inom ramen för Erasmus utbytesprogram. Kursen, som ges i Rom, omfattar ett helt läsår och erbjuder olika specialiserade medeltidskurser på avancerad nivå i exempelvis latin, italienska, paleografi, kodikologi och diplomatik. Dessa kan sedan tillgodoräknas på Masterprogrammet i Medeltidsstudier.

Fakta om programmet

Omfattning: 2 års heltidsstudier för masterexamen (120 hp).

Behörighet: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp inom respektive ämnesinriktnings listade ovan. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Utbildningsgång: Se utbildningsplanen för de olika inriktningarnas uppläggning. Från och med termin 2 måste du söka samtliga kurser du önskar gå inom programmet. Detta gäller även kurser som ges av den egna institutionen. Ansök senast mitten av oktober respektive mitten av april.

Arbetsmarknad

Programmet ger en bred och djup historisk bas och kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn. Våra praktikkurser, som ger möjlighet att tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter i praktik på relevant arbetsplats, ligger termin tre och kan omfatta högst 15 hp.

Vidare information

Frågor kring programmet besvaras av studierektor Håkan Forsell hakan.forsell@historia.su.se  och programansvarig Kurt Villads Jensen, kurt.villads.jensen@historia.su.se.

Sök programmet

Anmälan till programmet sker via Antagning.se.