Avancerad nivå

Våra masterprogram

Har du ett djupt intresse för historia och vill fördjupa dina kunskaper? Då kanske du ska läsa något av våra masterprogram.

Lewis Hine child labor photos

Masterprogram i historiska studier

Programmet har tre inriktningar: historia, ekonomisk historia eller idéhistoria. Utbildningen är användbar inom yrken som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga.

Detalj ur medeltida handskrift

Masterprogram i medeltidsstudier

Masterprogrammet i medeltidsstudier är en tvärvetenskaplig utbildning med inriktning mot arkeologi, historia, konstvetenskap, nordiska språk, kulturgeografi, latin, franska eller idéhistoria.

Praktik under din utbildning

Det är möjligt att genomföra handledd praktik inom ramen för utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.

Alvar promo

Studier som ger internationella möjligheter

Utbytesstudier är en möjlighet att uppleva ett nytt land. För Alvar Blomgren, nyexaminerad master i historia, resulterade det också i en publicering i en internationell tidskrift.

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån, tors 10.00-11.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17

Studierektorer
Grundnivå 3 st:
- Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
- Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
- Lärarutbildningen: Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se
Avancerad nivå: Gabriela Bjarne Larsson, gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss