Grundnivå

Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901.

Grundkurs i historia på kvällstid

Nu kan du läsa vår grundkurs i historia på halvfart som kvällskurs.

Att läsa historia på grundnivå

I ämnet historia möter du mänsklig verksamhet i förfluten tid, från forntiden fram till 2000-talet. Det handlar om stora och små händelser, om kvinnors och mäns liv, tankar och arbete samt om sociala och ekonomiska strukturer. Historisk kunskap om allt detta och mer bidrar med nya perspektiv på vår samtida tillvaro.

Praktik under din utbildning

Det är möjligt att genomföra handledd praktik inom ramen för utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.

Kolingsborg graffiti Stockholms stadsmuseum

Kulturvetarprogrammet 180 hp

Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen), med sin centrala praktikperiod, är mycket eftersökt.

Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. FOTOGRAF: Blomberg, Anton

Kandidatprogram i historiska studier, 180 hp

I alla tider har människor försökt att ordna sin tillvaro på bästa möjliga sätt, men förutsättningarna har varierat. Genom att studera historien kan vi bättre förstå vårt eget samhälle och dess utveckling.

Att studera till historielärare

Du som är intresserad av att bli lärare med historia som ett undervisningsämne har flera alternativa vägar att gå.

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån-fre 9.00-15.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17
Evelina Thåqvist, 08-674 71 89

Studierektorer
Grundnivå 3 st:
- Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
- Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
- Lärarutbildningen: Mattias Tydén, mattias.tyden@historia.su.se
Avancerad nivå: Gabriela Bjarne Larsson, gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss