Att läsa historia på grundnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Grundnivå
  7. Att läsa historia på grundnivå

Att läsa historia på grundnivå

I ämnet historia möter du mänsklig verksamhet i förfluten tid, från forntiden fram till 2000-talet. Det handlar om stora och små händelser, om kvinnors och mäns liv, tankar och arbete samt om sociala och ekonomiska strukturer. Historisk kunskap om allt detta och mer bidrar med nya perspektiv på vår samtida tillvaro.

Lärarna på samtliga kurser är forskare med olika specialiteter. Du kommer att möta såväl medeltidsforskare som experter på det sena 1900-talet, globalhistoriker och specialister på mikrohistoria, kulturhistoriker och genusforskare.

Historiska institutionen vid Stockholms universitet har en stor bredd i sin forskning, och detta speglas självklart också i vår undervisning.

Är historia din framtid?

Funderar du på att läsa historia? Här kan du läsa mer om upplägget på vår inledande kurs i historia.

Kurser/program

Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån-fre 9.00-15.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17
Evelina Thåqvist, 08-674 71 89

Studierektorer
Grundnivå 3 st:
- Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
- Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
- Lärarutbildningen: Mattias Tydén, mattias.tyden@historia.su.se
Avancerad nivå: Gabriela Bjarne Larsson, gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss