Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Kursplan från ht 2010 och anmälan via antagning.se.
Kursplan från ht 2007

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Alla ändringar i schemat meddelas i det webbschema som ligger i Mondo. Dagens schema hittar du även under Studentkontakt till höger.

Ändringar i  litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Har du aktiverat ditt studentkonto men ändå inte kommer åt din mondosajt, kontakta expedition@historia.su.se.

Obs! Kursen ges sista gången höstterminen 2014 och ersätts därefter av Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, 30 hp

 

Uppsamlingstentor:

Onsdag 18/3 2015 kl. 10-15 i Ugglevikssalen.

Gäller: Det moderna samhället, Medeltidens samhälle och Tidigmoderna samhället.
Obs! Anmälan måste göras senast 7 dagar i förväg via https://minastudier.su.se/