Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Kursplan från ht 2010 och anmälan via antagning.se.
Kursplan från ht 2007

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vt 2014 (148 Kb) . Detta schema är aktuellt fram till kursstart. Alla ändringar i schemat meddelas därefter i det webbschema som ligger i Mondo. Dagens schema hittar du även under Studentkontakt till höger.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo. 

Läs mer om de tematiska kurserna vt 2014:
Tanke och vetande, 1450-1800 (52 Kb)

Den världsliga utmanaren och det andliga svärdet, 1500–1800 (63 Kb)

OBS!!

Från och med höstterminen 2014 så kommer denna kurs att ersättas av kursen: "Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp".

 

Uppsamlingstentor:

Onsdag 18/3 kl. 10-15 i Ugglevikssalen.

Gäller: Det moderna samhället, Medeltidens samhälle och Tidigmoderna samhället.
Obs! Anmälan måste göras senast 7 dagar i förväg via https://minastudier.su.se/