Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivningar av delkurserna delas ut vid kursstart.

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp
Gå till Mondo: https://mondo.su.se/portal

Delkurs 2. Teori och metod, 7.5 hp
Kursbeskrivning, betygskriterier och seminarieplanering meddelas av läraren i Mondo.

Delkurs 3. Litteraturkurs, 7,5 hp
Gå till Mondo: https://mondo.su.se/portal

Schema höstterminen 2017

Schema vårterminen 2018

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i  litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Har du aktiverat ditt studentkonto men ändå inte kommer åt din mondosajt, kontakta expedition@historia.su.se.