Kursplan

Kursbeskrivningar av delkurserna delas ut vid kursstart. Läs mer om kursen i dokumentet "Allmänna upplysningar om handledd praktik" längre ned.

HÖSTTERMINEN 2017

Inför höstterminen 2017 ansöker du till Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp via www.antagning.se

Börja med att logga in på www.antagning.se med ditt universitetskonto (Gå till www.antagning.se Klicka på Logga in. Under Är du redan student? Väljer du Stockholms universitet i rullgardinsmenyn och använder ditt universitetskonto). Sök fram kursen antingen via namnet Kulturvetenskaplig tillämpningskurs (utan kommatecken, 30 hp o.s.v.) eller på tillfälleskoden 12156

För att vara behörig till Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp, ska du ha godkänts på samtliga kurser som föregår den avslutande tillämpningsterminen: Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp, studier inom ett av utbildningsprogrammets huvudområden omfattande 90 hp med ingående kandidatkurs, samt ytterligare studier om sammanlagt 30 hp i form av hel, avslutad kurs eller hela avslutade kurser.

Om något av behörighetskraven inte är uppfyllda vid ansökningstillfället (eller efter sista kompletteringsdag den 21 juni) och allt fungerar som det ska, så antas du under villkor att behörighetskraven är uppfyllda vid terminsstart. Du kommer i så fall inte att kunna webbregistrera dig utan måste komma till Historiska institutionens expedition måndag den 21 augusti klockan 9-12 för att registreras.

Om t.ex. kandidatuppsatsen eller någon delkurs inte är rapporterad i Ladok vid terminsstart är du inte formellt behörig till den avslutande tillämpningsterminen. Vill du ansöka om dispens så ska du vid registreringstillfället den 21 augusti och uppvisa ett intyg från t.ex. handledaren där det framgår att uppsatsen föreligger i ett sådant skick att den kommer att godkännas. Den här eventuella dispensen är tidsbestämd och sträcker sig vanligen inte längre än till maximalt tre veckor efter terminsstart. Den innebär att du kan få börja följa undervisningen, men märk väl att du inte blir registrerad på kursen förrän du uppfyller behörigheten.

Schema höstterminen 2017

Kurslitteratur HT17 (329 Kb)

 

Vårterminen 2018

Schema vårterminen 2018

Kurslitteratur VT18 (332 Kb)