Kursplan

Kulturvetenskaplig tillämpningskurs är den avslutande kursen på Kulturvetarprogrammet.

VÅRTERMINEN 2020

Inför vårterminen 2020 ansöker du till Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp via www.antagning.se

Börja med att logga in på www.antagning.se med ditt universitetskonto. Gå till www.antagning.se, klicka på Logga in. Under Är du redan student? väljer du Stockholms universitet i rullgardinsmenyn och använder ditt universitetskonto. Sök fram kursen antingen via namnet Kulturvetenskaplig tillämpningskurs (utan kommatecken, 30 hp o.s.v.) eller på tillfälleskoden 12417. 

Om du började på Kulturvetarprogrammet VT2017 eller tidigare kommer kursen inte att vara tillgänglig att söka via antagning.se. Om du inte kan söka kursen måste du så snart som möjligt meddela expedition@historia.su.se så att vi kan bereda dig plats. Därefter får du vara beredd på att komma till Historiska institutionens expedition i D978 vid registreringstillfället. Information om registreringen för höstterminen hittar du på www.historia.su.se från mitten av december.

För att vara behörig till Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp, ska du ha godkänts på samtliga kurser som föregår den avslutande tillämpningsterminen: Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp, studier inom ett av utbildningsprogrammets huvudområden omfattande 90 hp med ingående kandidatkurs, samt ytterligare studier om sammanlagt 30 hp i form av hela, avslutade kurser.

Om något av behörighetskraven inte är uppfyllda vid ansökningstillfället (eller efter sista kompletteringsdag den 20 juni) så blir du antagen med villkor. Du kommer i så fall inte att kunna webbregistrera dig utan måste komma till Historiska institutionens expedition och registrera dig under veckan före terminsstart (exakta tider kommer upp på historia.su.se senare).

Om t.ex. kandidatuppsatsen eller någon delkurs inte är rapporterad i Ladok vid terminsstart är du inte formellt behörig till den avslutande tillämpningsterminen. Vill du ansöka om dispens så ska du vid registreringstillfället uppvisa ett intyg från t.ex. handledaren där det framgår att uppsatsen föreligger i ett sådant skick att den kommer att godkännas. Den här eventuella dispensen är tidsbestämd och sträcker sig vanligen inte längre än till maximalt tre veckor efter terminsstart. Den innebär att du kan få börja följa undervisningen, men märk väl att du inte blir registrerad på kursen förrän du uppfyller behörighetskraven.

Schema vårterminen 2020
Schema höstterminen 2019