Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat. Kursen är öppen även för dig som inte har läst historia. Du ska dock ha läst minst 30 högskolepoäng i något ämne.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema ht 2014 (256 Kb) OBS! detta schema är aktuellt fram till kursstart. Alla ändringar i schemat meddelas därefter i det webbschema som ligger i Mondo. Dagens schema hittar du även under Studentkontakt till höger.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i  litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo. 

Följande häften finns att hämta i Mondo:

  • Allmän hjälpreda i uppsatsskrivande för historiestudenter
  • Något om noter, käll- och litteraturförteckningar, citat, tabeller och typografi

Har du aktiverat ditt studentkonto men ändå inte kommer åt din mondosajt, kontakta expedition@historia.su.se.

Obs! Kursen ges sista gången höstterminen 2014 och ersätts därefter av Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, 30 hp