Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. FOTOGRAF: Blomberg, Anton
Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. FOTOGRAF: Blomberg, Anton. Stadsmuseet i Stockholm

Historia handlar om att sätta människan i centrum - förr och nu. I alla tider har människor försökt att ordna sin tillvaro på bästa möjliga sätt, men förutsättningarna har varierat stort. Genom att studera historien kan vi bättre förstå vårt eget samhälle och dess utveckling. Historia som vetenskap handlar om detta, men förutsätter också ett ifrågasättande av etablerade sanningar och myter. Det kritiska tänkandet och ett självständigt förhållningssätt är därför centralt.

Programmet ger en bred bas och grundläggande kunskaper i historiska förhållanden och träning i att tänka kritiskt, systematiskt och analytiskt. Du lär dig kommunicera dina kunskaper i tal och skrift.

Programmet ger minst 120 hp i ämnena historia och idéhistoria. Du läser ett av dessa till kandidatnivå. Resterande poäng är valfria inom hela universitetets kursutbud. En kandidatexamen i historiska studier ger dig förtur för studier inom masterprogrammet i historiska studier, liksom till medeltidsprogrammet.

Särskild behörighet: Historia A (Områdesbehörighet 1 med undantag för Samhällskunskap A).

Utbildningsplan och anmälan via antagning.se.

Studievägledare: studievagledare@historia.su.se

Mer om programmets uppläggning

Programmet ger kandidatexamen med huvudområde historia eller idéhistoria och omfattar 180 hp. Ett av ämnena väljs som huvudområde i vilket examensarbete utförs. Detta innebär att minst 90 hp ska läsas inom huvudområdet och minst 30 hp inom det andra området. De resterande 60 poängen inom programmet är helt valfria inom hela universitetets kursutbud, förutsatt att det finns plats inom respektive kurs.

De båda grundkurserna, Historia I och Idéhistoria I, är obligatoriska inom programmet och de bör läsas under det första året. Normalt inleds studierna med kurserna Historia I och Historia II. Minst ett av ämnena, historia respektive idéhistoria, ska läsas till kandidatnivå.

De obligatoriska kurserna i historia:

Observera: trots att du har blivit antagen till ett helt kandidatprogram måste du söka alla kommande kurser du vill läsa via antagning.se, redan till termin 2. Det gäller även kurser som ges av Historiska institutionen. Söker du en kurs i historia eller idéhistoria sök den inom programmet - inte som fristående kurs.

För att få förtur måste du logga in på antagning.se med ditt Universitetskonto (inloggningen till mitt.su.se, studentdatorerna osv). På antagning.se kan du välja om du vill söka kurser som fristående kurs eller som kurs inom programmet.