Kung Gustaf V håller sitt tal till bönderna på Kungliga slottets borggård under bondetåget 1914.
Kung Gustaf V håller sitt tal till bönderna på Kungliga slottets borggård under bondetåget 1914.Foto: Axel Malmström/Stockholms stadsmuseum.

Utbildningen vänder sig till personer intresserade av en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning. Kandidatprogram i historia, politik och samhälle kombinerar studier i historia och statsvetenskap och ges i samarbete mellan Historiska institutionen, som ar programansvarig institution, och Statsvetenskapliga institutionen.

Ett av ämnena väljs som huvudområde i vilket examensarbete utfors. Detta innebar att minst 90 hp ska läsas inom huvudområdet och minst 60 hp inom det andra området.

Genomgånget program leder till kandidatexamen med huvudområde historia eller statsvetenskap, alternativt dubbel kandidatexamen i historia och statsvetenskap. For det senare förutsätts examensarbeten i respektive huvudområde.

Programmet omfattar 180 hp. Det består av sex terminers heltidsstudier och inleds med ett basblock om 120hp. Dessa kurser utgörs av 60 hp historia och 60 hp statsvetenskap. Därefter läses ett fördjupningsblock som innefattar examensarbete i historia eller statsvetenskap, 30 hp, samt praktik, valfria studier eller utlandsstudier om 30 hp. Alternativt läses både Historia – kandidatkurs och Statsvetenskap III.

Programmet förbereder för arbete med utredning och analys, inom både privat och offentlig sektor.

Programmet ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Mer information

Programsida med länk till ansökan