Kolingsborg graffiti Stockholms stadsmuseum
Slussens rivning, kultur- och byggnadshistorisk dokumentation, 2014. Foto: Mattias Ek/Stockholms stadsmuseum

Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen) ger en målinriktad humanistisk utbildning som förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening.

Den ger stora möjligheter till valfrihet. Beroende på den kombination du väljer kan kommande arbetsuppgifter ligga inom kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, massmedier eller på gallerier och olika kulturprojekt. Administrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning är också en arbetsmarknad, liksom forskning och utredning.

Programmet inleds med kulturvetenskaplig baskurs på 30 hp som ger en kulturteoretisk översikt samt grunder i vetenskapsteori. Efter den följer studier om 90 hp inom ett av fakultetens historisk-filosofiska ämnen. Därefter breddas kunskaperna genom ytterligare sammanlagt 30 hp i annat ämne än huvudområdet och avslutas med en tillämpningstermin om 30 hp som kan innehålla upp till 2,5 månaders praktik.

Särskild behörighet: Engelska B (Områdesbehörighet 6 med undantag för Samhällskunskap A).

Utbildningsplan och anmälan via antagning.se.

Programansvarig: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Studievägledare: studievagledare@historia.su.se 

Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp