Du kan läsa historia på dessa sätt:

Läs om hur studierna är upplagda: Att läsa historia på grundnivå