Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Jämför kursen De muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv, 10 hp - som inte behöver ha lästs för att gå denna kurs.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2015

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.