Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Jämför kursen De muslimska ländernas historia II - Islams uppkomst och betydelse för tusen år av social och politisk utveckling, 10 hp - som inte behöver ha lästs för att gå denna kurs.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema höstterminen 2014

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.