Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Jämför kursen De nordamerikanska indianernas historia II, ca 1890 - idag, 10 hp - som är en fortsättning. Ingen kurs kräver att den andra har lästs.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema höstterminen 2014

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.