Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.
Kursplan och anmälan via antagning.se

Schema höstterminen 2016

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.
Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Kursen ges första gången höstterminen 2016.