Historia I - del 1, 15 hp, har, precis som vår kurs på dagtid, fokus på de långa linjerna i världshistorien men också på formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum.

Kursen ger även grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Kursen består av tre moment som tillsammans ger olika perspektiv på människans historia:

1) Introduktion till historia som vetenskap

2) Översikt av världens och Sveriges historia från äldre tid till 1500-talet, med särskilt fokus på politiska och ekonomiska förändringsprocesser

3) Översikt av världens och Sveriges historia från 1500-talet till 1800-talet, med särskilt fokus på politiska och ekonomiska förändringsprocesser

Mer information

Ansök

Schema vårterminen 2020
Schema höstterminen 2019

Litteraturlista Historia I, del 1 HT2019 (114 Kb)